El TS avala que les empreses de transport amb vehicles de 3,5 tones han de cotitzar per el tipus màxim.

La Sala Tercera assenyala que han de cotitzar a la Seguretat Social per contingències professionals i accidents de treball dels seus conductors per el tipus més alt (tarifa 6,70 per cent) i no pel 3,70 per cent. Conclou la Sala, “sembla plausible que quant major és el risc professional en el treballador per compte aliena major serà el tipus de cotització per l'empresari. Així, ho ha volgut el legislador per a protegir al treballador en funció de la potencial perillositat de l'activitat o ocupació".

Data publicació: 15/11/2018
Tornar al llistat

This site uses its own and third parties cookies to improve our services related with your preferences by analyzing your browsing habits. If you continue browsing, we consider that you have accepted the use of it. You can learn more about our cookies policy here.