Last news

12/2/2021

L'assalariat mig acabat de retirar deixa de guanyar un terç de la seva renda.

La població assalariada renuncia a 733 euros al mes en jubilar-se, el 33% de la renda. Fins a l'octubre, les noves altes de la Seguretat Social van comptar amb una quantia mitjana mensual de 1.494 euros, segons la darrera nòmina de pensions publicada pel Ministeri d'Inclusió. Per la seva banda, la darrera generació prèvia a la retirada, la franja compresa entre els 60 i 64 anys, va rebre una remuneració mitjana anual de 26.735 euros el 2019, traduït en 2.227 euros mensuals en 12 pagues, segons l'enquesta anual d'estructura salarial publicada per l'INE.

11/30/2021

El TSJ de Galícia permet cobrar la pensió de jubilació i mantenir la titularitat d'una empresa.

La Sala ha decretat en una sentència que gaudir de la pensió de jubilació és "compatible amb el simple manteniment de la titularitat d'un negoci", sempre que aquesta persona exerceixi només "les funcions inherents a aquesta titularitat que no impliquin una dedicació de caràcter professional”. Els magistrats subratllen que per ser qualificat com a treballador per compte propi "no n'hi ha prou amb ser titular d'una empresa o negoci, sinó que cal fer un treball efectiu, en sentit econòmic, de manera habitual i directa".

11/25/2021

El Ministeri de Transports presenta a les associacions de transportistes el Pla Nacional d'Inspecció per al sector del transport per carretera per a l'any 2022.

El Pla prioritzarà el proper any la inspecció de transports per carretera de les empreses de transport estrangeres que operen a Espanya, en especial de les empreses deslocalitzades que operen al nostre país (col·loquialment anomenades empreses bústia). Aquesta Inspecció a les empreses bústia es durà a terme tant a la carretera, com a les empreses carregadores, comprovant el compliment de la normativa social i el cabotatge. Ajudarà a aquest tipus de control el fet que, a partir del proper mes de Febrer, amb l'obligació que el conductor introdueixi manualment el símbol del país on entra després de creuar la frontera d'un Estat Membre al començament de la primera parada del conductor en aquest país, afavorirà el control de les empreses estrangeres que fan transport nacional.

11/23/2021

Els empresaris han proposat aquestes llunes augmentar l'edat de jubilació fins als 70 anys

Els empresaris han proposat aquest dilluns augmentar l'edat de jubilació fins als 70 anys i implantar un sistema de comptes nacionals, un model contributiu pur que consistirà en crear una compte virtual per a cada treballador en la que la seva pensió es calcularà en funció de les cotitzacions efectives. Amb aquestes mesures, el Círculo de Empresarios descarta per complet l'increment a les cotizacions socials que carrega sobre les empreses 0,5 punts percentuals dels 0,6 que la nova reforma contempla fins a la jubilació financera dels babyboomers. També elimina la revalorització de les pensions conforme a l'índex de preus al consumidor (IPC), suprimit l'any 2013, però recuperat a la nova reforma de pensions. Tot i les petites similtuds, la proposta empresarial demostra el poc consens assolit en la reforma actual.

11/18/2021

Nova proposta de contracte temporal de tres mesos de durada màxima

Els responsables governamentals van presentar ahir un nou document de propostes de la reforma laboral que, com a novetat principal, recull una nova redacció de l'article 15 de l'Estatut dels Treballadors per crear un contracte temporal “per circumstàncies de la producció i de substitució de la persona treballadora ”, que podria realitzar-se en les activitats ocasionals i la durada màxima de les quals seria de tres mesos. A més, s'introdueixen uns límits de la seva utilització en funció de la mida de l'empresa. Els contractes es faran fixos si es fan servir per al mateix lloc cinc mesos.

11/16/2021

El nou mecanisme d'equitat intergeneracional preveu un increment de cotitzacions del 0,6%

El nou mecanisme d'equitat intergeneracional que preveu un increment de cotitzacions del 0,6% només queda subscrit pels sindicats i l'Executiu, que ja van assolir un consens dilluns a la tarda, al marge de la patronal. Serà inclòs en forma d'esmena en el projecte de reforma del sistema públic de pensions, el primer paquet de mesures del qual ja és al Congrés en espera de veure llum verda abans de final d'any. Els empresaris continuaran negociant els punts del segon paquet de mesures de la reforma que s'haurà d'acordar majoritàriament abans de juny de 2022.

11/11/2021

Penalitzar les baixes de contractes temporals.

El Govern planteja modificar l'article 151 de la Llei general de la Seguretat Social per elevar la cotització que paguen les empreses pels contractes temporals quan els donen de baixa. L'objectiu és, principalment, impedir la pràctica de no cotitzar els caps de setmana i de vacances pels treballadors. "En els contractes de caràcter temporal, la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes s'incrementarà, en el mes en què es produeixi la baixa del treballador i per cadascuna de les baixes esmentades, en el triple de l'import diari determinat per l'aplicació del tipus de cotització a càrrec de l'empresa al límit mínim de cotització per a les contingències d'accident de treball i malaltia professional”. La redacció, per si sola, dóna lloc a alguns dubtes en fulminar la referència de durada de cinc dies de l'article original i en deixar a l'aire quins contractes temporals seran castigats.

11/9/2021

Els juristes veuen novament inconstitucionalitat en regular l'impost de plusvàlua municipal a través del decret llei.

Foro de Economistas Inmobiliarios, considera que aquesta reforma fiscal "alentirà les operacions corporatives de transmissions d'immobles, en suposar un cost més elevat al transmitent i, sobretot, per la incertesa que suposa desconèixer com es calcularan aquests coeficients, amb quin criteri i amb quina quantia". Reduirà els guanys dels inversors en exigir tributar per les operacions de menys d'un any. "La nova normativa, en aplicar l'impost de la plusvàlua, reduirà els guanys dels que compren, reformen i venen. És el que el Govern considera la inversió especulativa. Aquesta actuació estaria molt bé si es complementés amb l'exempció de l'impost per part d'aquells que tenen la part alíquota del terreny on està edificat l'habitatge durant més de 25 anys. En aquest cas, l'especulació és nul·la”. La introducció de les plusvàlues de menys d'un any “és una perversió”. Al seu parer, "aquest impost existeix per gravar les plusvàlues al llarg dels anys". A més, queda el dubte sobre la transitorietat de la normativa.

This site uses its own and third parties cookies to improve our services related with your preferences by analyzing your browsing habits. If you continue browsing, we consider that you have accepted the use of it. You can learn more about our cookies policy here.