Last news

7/18/2024

El problema principal que afronten els autònoms és la inflació (86%), seguit del pagament d'impostos (78.6%) i de les cotitzacions (78,4%).

Així es desprèn del baròmetre d'ATA que recull les dades del segon trimestre de l'any. Amb aquest panorama, el document exposa que un de cada quatre treballador per compte propi considera que el seu negoci creixerà els propers mesos, davant del 23% que espera un empitjorament, i el 18% que es planteja reduir la seva plantilla. El 58,6% d'autònoms ha pujat els preus dels seus productes o serveis a causa de la continuada escalada dels imports i costos a què fan front.

7/16/2024

Les companyies hauran d'informar dels propietaris reals de les empreses a partir del 3 de febrer del 2025.

La informació que han de comunicar a l'Agència Tributària serà el DNI o el número d'identificació estranger si el titular no és espanyol, nom, cognoms, data de naixement, nacionalitat, país d'expedició del número d'identificació i país de residència. Aquesta nova obligació neix de la Llei 13/2023, que va transposar la Directiva europea sobre cooperació administrativa a l'àmbit de la fiscalitat (DAC 7) per lluitar contra el frau fiscal i el blanqueig de capitals. L'Ordre entrarà en vigor el 3 de febrer del 2025, data a partir de la qual s'aplicarà per primera vegada el Model 036, en audiència i informació pública fins al 5 d'agost.

7/11/2024

El TS recorta la deducción fiscal del ISD por parentesco si no se aplica a tiempo.

L'Alt Tribunal fixa doctrina i estableix que un hereu que rep una herència en dos temps (una part en morir un dels pares i la totalitat, en morir el segon) no es pot aplicar la totalitat de la deducció fiscal al final, en la consolidació de l'herència, si no es va aplicar la part corresponent quan en va rebre la primera part. Per tant, fixa que quan ha prescrit el dret de l'Administració a practicar liquidació per l'herència en què es va desmembrar el domini, cal aplicar la part de la reducció restant per parentiu en la consolidació del domini, malgrat que no se'n va aplicar cap reducció amb motiu de l'adquisició de la nua propietat.

7/9/2024

La instal·lació del tacògraf intel·ligent de segona generació preocupa UETR

Tots els vehicles que portin instal·lat un tacògraf analògic o digital no intel·ligent, és a dir, tots els anteriors a juny de 2019, tindran l'obligatorietat d'instal·lar un tacògraf intel·ligent de segona generació abans que finalitzi Desembre de 2024, ampliant-se aquest termini 8 mesos més per als vehicles que portin instal·lat un tacògraf intel·ligent de primera generació. El nombre de vehicles afectats rondaria el milió a tota Europea, dels quals 130.000 correspondrien a la flota espanyola.

7/4/2024

El TS aclareix com cal avaluar l'essencialitat de la informació en el context de la impugnació d'acords en societats de responsabilitat limitada.

Ha recalcat que la disponibilitat d'informació alternativa o equivalent afecta la determinació de si s'ha produït una infracció del dret d'informació que justifiqui la impugnació d'acords: encara que les nòmines i la relació de vendes no es van lliurar pròpiament de la manera sol·licitada, el accés als suports comptables va permetre al soci obtenir la informació necessària per exercir els drets de participació.

7/2/2024

S'acceleren les reunions per reformar el juliol la jubilació que permet compatibilitzar el cobrament del salari i la pensió.

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions s'ha tornat a reunir amb els agents socials per abordar diversos punts pendents de la darrera reforma de pensions. Els agents socials s'han compromès a compartir la documentació necessària per intentar segellar un acord aquest mes, segons han confirmat els sindicats UGT i CCOO després de la cita. La novetat inclosa a l'últim esborrany és un incentiu addicional del 2% addicional a la pensió per als que demorin la seva jubilació almenys dos anys i mig.

6/27/2024

Hi ha arguments jurídics perquè els autònoms no hagin de tornar les prestacions Covid reclamades.

Així ho indiquen diversos juristes, al·ludint a la Justícia europea, i més tard el TS, que han considerat que els contribuents que van cobrar una prestació de forma indeguda no l'han de tornar sempre que es degui a un error de l'Administració i hagin actuat de bona fe a la seva sol·licitud. Cosa que, en l'àmbit del cessament d'activitat que van cobrar durant la pandèmia, es podria donar en milers de casos. N'és una prova que el mateix Tribunal de Comptes, en una anàlisi publicada el desembre passat, va afirmar que "la insuficient i inadequada" regulació del cessament d'activitat extraordinari durant la pandèmia "va provocar nombroses modificacions normatives, així com l'emissió de criteris diferents en l'aplicació de la norma el resultat de la qual ha provocat una situació d'inseguretat jurídica i un tractament desigual entre els beneficiaris d'aquesta prestació.”

6/25/2024

La Seguretat Social convida els que compleixen l'edat legal de retir en els propers mesos a "continuar treballant i ajornar la jubilació"

La Seguretat Social convida els que compleixen l'edat legal de retir els propers mesos a "continuar treballant i ajornar la jubilació" a canvi d'"importants beneficis": una alça addicional del 4% de la pensió per cada any més en actiu. La pensió mitjana és avui un 59% superior a la del 2010, en passar dels 785 euros mensuals de llavors a 1.254 el maig passat, amb un increment acumulat proper al 26% des del 2019, en bona part a causa de la seva revisió única i exclusivament amb l'IPC. En general, el Banc d'Espanya creu que les reformes escomeses fins ara pel Govern en matèria de pensions, tant pel que fa a la despesa com pel dels ingressos, són insuficients per apuntalar la sostenibilitat financera del sistema.

This site uses its own and third parties cookies to improve our services related with your preferences by analyzing your browsing habits. If you continue browsing, we consider that you have accepted the use of it. You can learn more about our cookies policy here.