Notícies recents

7/2/2020

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha intensificado la detección de fraude en ERTE

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha intensificado la detección de fraude en ERTE con una campaña inspectora que incide en la protección y uso responsable de los recursos públicos. La campaña, ya activada, además de actuaciones informativas con el envío a las empresas de comunicaciones relativas a las obligaciones vinculadas a los ERTE, contempla la intensificación de visitas de Inspección con el fin de detectar incumplimientos o prácticas irregulares, como el reinicio de la actividad sin comunicación previa al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), que implica la reanudación del trabajo con personas trabajadoras cobrando la prestación por desempleo. La Inspección de Trabajo atenderá, en este sentido, a las denuncias presentadas en la Inspección Provincial correspondiente, que relaten hechos de los que se deduzca fraude en prestaciones por desempleo u otro tipo de fraude vinculado a ERTE Covid-19 (como la realización de horas extraordinarias con personal reincorporado, manteniendo personas trabajadoras en ERTE).

6/30/2020

El TS fixa que reclamar l'extensió d'efectes d'un acord ferm en matèria tributària no exigeix una prèvia sol·licitud a Hisenda.

La Sala III, de lo Contenciós-Administratiu, del Tribunal Suprem ha fixat com a criteri interpretatiu que la sol·licitud d’extensió d’efectes de l’acord d’una sentència ferma en matèria tributària no requereix que l’interessat, amb caràcter previ a l’escrit que hauria d’adreçar al tribunal que ja ha dictat sentència, presenti una sol·licitud de rectificació de la autoliquidació del tribut en qüestió davant una administració tributària. El Suprem, estima el recurs d’una persona contra els autos del Tribunal Superior de Justícia de Madrid on van denegar-li l’extensió d’efectes d’una sentència del tribunal del 6 de juliol de 2016, que va reconèixer a una dona el dret que hisenda li tornès els cèntims pagats en l’IRPF per una prestació pública de maternitat, estiguent aquesta exempta d’impostos.

6/25/2020

La AN avala la aplicació d'un ERTE de força major per a una empresa de teleoperadors

La AN avala la aplicació d’un ERTE de força major per a una empresa de teleoperadors, les trucades contact center. La sentència estableix que l’empresa afectada va actuar correctament i que no va incomplir cap norma al suspendre les relacions d’aquests treballadors. En aquest sentit, es destaca que no es pot desenvolupar aquesta activitat durant l’estat d’alarma. Els teleoperadors atenien trucades sobre un servei de portabilitat de contractes de telecomunicacions. El decret de l’Executiu va prohibir la portabilitat, és a dir, el canvi d’operador telefònic. “No va afectar a treballadors no autoritzats per la mesura”, aclareix. 

6/23/2020

El Govern proposa noves exoneracions per als ERTEs.

El Govern proposa noves exoneracions per als ERTEs. Govern, patronal i sindicats seguiran negociant previsiblement el dimecres i, prèviament, els empresaris consultaran internament si accepten la proposta. La reunió d’ahir per acordar les condicions de renovació dels Expedients de regulació temporal de treball ha acabat sense acord. Aquest nou disseny elimina les majors bonificacions per als ERTE per força major complets en els que no s’incorpora cap treballador al seu lloc de treball, i deixa només les exoneracions per als parcials, ja siguin de força major o per causes objectives – això seria una novetat ja que aquest tipus d’ERTE no té exoneracions-. 

6/18/2020

El Ministeri d'Inclussió, Seguretat Social i Migracions

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions està estudiant la proposta de la UPTA per a crear un subsidi específic per als 70.000 autònoms de temporada. UPTA ha plantejat que s’estableixi una prestació per aquests treballadors, que sigui la mateixa que la del tancament d’activitat. Això és, que la prestació estigui al 70% de la base mínima de cotització i que el control de la mateixa recaigui en les mútues. A la seva vegada han demanat una bonificació en el pagament de la quota al RETA per als treballadors que estiguin tractant de recuperar la facturació prevista per la crisis sanitària.

6/16/2020

Un grup de juristes proposa una reforma per a obligar a renegociar els contractes que van quedar aturats per la crisi.

¨ “A l’àmbit concret de les franquícies, hi han marques que estan donant moltes facilitats, tot i que altres estan pressionant als franquiciats amb promocions, cànons i “royalties” que ara mateix son inassolibles degut a les limitacions d’aforament”. Empreses i particulars compten amb l’últim recurs d’emergència: la coneguda rebus sic stantibus, un mecanisme legal que permet sol·licitar als tribunals la modificació d’un contracte al·legant que hi ha hagut un canvi excepcional de circumstàncies (com una baixada sobtada e imprevisible d’ingressos) que fa molt difícil o impossible el seu compliment de manera temporal.

6/11/2020

Les oficines del SEPE tornaran a obrir al públic el pròxim dimarts, 15 de juny

Les oficines del SEPE tornaran a obrir al públic el pròxim dimarts, 15 de juny, als territoris que es trobin en fase 3 sempre que es compleixin les mesures en matèria de riscos laborals contemplades al protocol del Sepe, segons ha comunicat a la central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), El sindicat, en un comunicat, ha explicat que rebutja l’apertura immediata” perquè encara hi han prop de 200.000 expedients d’ERTE sense resoldre, a més d’un altre número significatiu d’aturats pendents de l’abonament d’altres prestacions extraordinàries de protecció per atur encara sense quantificar a diferència del que trasllada la Ministra de Treball. CSIF considera que s’hauria d’estabilitzar aquesta càrrega de treball per a procedir a l’apertura amb les degudes garanties. 

6/9/2020

El Ministeri d'Hisenda va alliberar als contribuents en matèria d'habitatge en l'estat d'alarma.

Per això, des del Reial Decret llei que es va activar (14 de març) fins al 30 de maig, el termini de dos anys que contempla la llei per a que el contribuent quedi lliure de pagar l’IRPF si inverteix l’import de la venda de l’habitatge habitual en la compra d’una nova primera residència va quedar parat. La treva va durar dos mesos i mig, fins la cinquena pròrroga de l’estat d’alarma, quant aquest comptador va tornar a córrer. Garrigues veu probable que el mateix criteri per congelar els terminis es segueixi en “altres terminis establerts en la normativa tributària en relació amb el compliment de requisits als que es vinculen els beneficis fiscals”. 

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.