Notícies recents

6/8/2023

El TS falla sobre la recuperación del IAE durante el estado de alarma.

El tribunal determina en dos sentencias fechadas a 30 de mayo que las empresas que se dedican a la actividad de hostelería y restauración pueden beneficiarse de una reducción en la cuota del impuesto que exigen los ayuntamientos, proporcional al tiempo en que sufrieron esa paralización total. El tribunal señala que el cierre total del negocio no determina por sí mismo la inexistencia o no del hecho imponible del IAE. Pero considera que procede aplicar la normativa del impuesto que en su Regla 14.4 (RD Leg. 1175/1990) señala que en caso de paralización de industrias se puede minorar la parte proporcional del tributo.

6/6/2023

Los concursos de acreedores vuelven a crecer en mayo

Los concursos de acreedores vuelven a crecer en mayo, hasta el 31%, en comparación con el mismo mes de 2022. Con 699 procesos, es la cifra más elevada en lo que llevamos de año según los datos publicados por Informa D&B. Echando la vista a abril, los concursos de un mes a otro avanzaron un 23%, mientras que las reestructuraciones crecieron un 21%y los procedimientos especiales para microempresas un 29%. Las disoluciones, por su parte, bajaron un 12%, hasta las 1.981. Las microempresas fueron, por tamaño, las compañías que más sufrieron en mayo, pues acumulan el 86% de los concursos. La mayor parte de los sectores registraron en mayo ascensos en el número de concursos. Comercio es el que más creció en valores absolutos, seguido de construcción y actividades inmobiliarias. En mayo, la comunidad con más concursos es Cataluña, seguida de Madrid.

6/1/2023

Canvi de criteri sobre les exempcions fiscals a IS per venda de filials.

Hisenda permetrà a les empreses la deducció a l'impost encara que la filial venuda no hagi iniciat materialment la seva activitat. La DGT, en una consulta vinculant del 12 d'abril, aplica el criteri del TS, l'AN i el TEAC i torna a la posició prèvia al 2021 en reconèixer que una companyia té activitat econòmica encara que no hagi iniciat la seva activitat comercial. Tributs es manifesta així en el cas d'una societat espanyola dedicada al joc que el 2019 va crear una altra firma per al desenvolupament i l'explotació d'apostes i jocs en línia. Tres anys després, el 2022, amb aquesta empresa de joc en línia encara sense iniciar l'activitat material, però havent fet les gestions per a la consecució de llicències, la matriu va vendre el 100% de la societat i pregunta a Hisenda si es pot aplicar l'exempció a l'IS.

5/30/2023

Qui rebi una devolució per clàusules abusives a la hipoteca ha de tornar a Hisenda la part deduïda a IRPF.

La DGT aclareix que quan es condemna una entitat financera a tornar al consumidor els imports que ha pagat de més, si aquestes quantitats han format part de la base de la deducció per inversió en habitatge habitual, “es perdria el dret a practicar la deducció en relació amb aquestes, cosa que obliga a regularitzar aquesta situació tributària". Encara que els exercicis en què es va practicar la deducció per inversió en l'adquisició d'habitatge habitual poguessin estar prescrits, “no ho està l'obligació de regularitzar l'import de les deduccions practicades indegudament, perquè aquesta obligació sorgeix en el període impositiu en què s'incompleixen els requisits que van donar dret a la deducció”. D'altra banda, la subrogació o la novació de la hipoteca no acaba amb el dret a deducció a l'IRPF.

5/25/2023

El TC avala la tributació a IRPF de les herències en vida

El Ple considera que no hi ha doble imposició perquè la capacitat econòmica que es tributa en aquest impost és diferent de la que es grava a l'impost sobre successions i donacions. Pel que fa al tracte dispar, el Constitucional assenyala que els pactes o contractes successoris tenen efectes en el present, circumstància que el legislador pot legítimament tenir en compte per no aplicar-los el mateix tractament fiscal que a les transmissions per mort. Aquesta sentència ha estat aprovada per la majoria del Ple, però no per unanimitat, ja que ha comptat amb dos vots particulars, que indiquen que la regulació impugnada estableix “discriminacions arbitràries” entre contribuents entre els quals no hi ha cap raó objectiva de diferenciació.

5/23/2023

El Suprem unifica doctrina sobre els autònoms que es troben en situació de jubilació activa.

Poden percebre la totalitat de la pensió si tenen contractat un treballador per compte d'altri sempre que aquesta ocupació estigui lligada al desenvolupament de l'activitat empresarial de l'autònom. L'accés a la totalitat de la pensió correspon a una situació excepcional, aplicat com una mesura de protecció per als empleats contractats per compte d'altri no perdin la feina. Per accedir al 100% de la pensió, el desenvolupament de l'activitat de la persona contractada ha d'estar "directament relacionada amb la que efectua el treballador autònom a què se li permet aquesta concreta modalitat de jubilació en les avantatjoses condicions que la llei configura" , concreta.

5/18/2023

41 pimes del sector industrial han sol·licitat adherir-se al programa pilot de quatre dies laborals.

Segons ha informat el Ministeri d'Indústria, Comerç i turisme, provenen d'empreses situades a 13 comunitats autònomes diferents, la majoria a Catalunya, amb 11 inscripcions. Després de l'expiració del termini de presentació de sol·licituds, comença l'avaluació dels projectes presentats que seran resolts en un termini màxim de cinc mesos. Si s'han aprovat les sol·licituds, la reducció de la setmana laboral modularà les jornades de 503 treballadors. Durant el període de presentació de sol·licituds, obert a mitjan abril i que s'ha prolongat durant un mes, es van rebre un total de 165 peticions d'informació d'entitats de diversos sectors.

5/16/2023

La Seguretat Social ha de reclamar la devolució de les bonificacions per paternitat a milers d'autònoms.

Segons diversos experts, la Seguretat Social emprarà com a argument l'Estatut del Treballador Autònom, la reforma del qual va entrar en vigor l'1 de gener, on s'establien les condicions per beneficiar-se d'una bonificació del 100% en les quotes aportades al RETA quan un treballador per compte pròpia és pare o mare. Això motivarà que reclami a milers de treballadors autònoms la devolució de la bonificació de les seves quotes al RETA per paternitat o maternitat obtinguda fins al 31-12-2022. Segons indiquen els experts, “la tresoreria està reclamant quantitats a partir d'uns 1.200 euros. Això, sense comptar amb el recàrrec que podrien afegir a la quantitat”, diuen.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.