Notícies recents

1/26/2023

• Certific@2: la aplicación web para que los empresarios comuniquen datos sobre sus trabajadores.

Se trata de una aplicación web que el Servicio Público de Empleo Estatal, a través de su Sede Electrónica, pone a disposición de las empresas que actúen en nombre propio y de las empresas y colegiados profesionales que actúen en representación de terceros, para que puedan realizar comunicaciones de datos sobre sus trabajadores, sustituyendo la entrega presencial de documentos. La funcionalidad se concentra en: Comunicación de Periodos de Actividad, Comunicación de Periodos de Actividad Mecanismo RED, Comunicación de Certificados de Empresa, Comunicación de altas iniciales por expedientes de regulación de empleo por empleadores y empleadoras y Consulta de Certificados de Empresa por el empresario o la empresaria.

1/24/2023

El titular de una familia monoparental puede acumular los permisos por nacimiento y cuidado del menor que corresponden a cada progenitor.

Así lo dicta una reciente sentencia de la Sala de lo Social del TSJ de Cataluña, en la que da la razón a una mujer que reclamó al INSS prorrogar su baja maternal hasta las 32 semanas. Lo hace con el objetivo de no provocar un trato desfavorable al menor en función del modelo familiar al que pertenece. Otros tribunales, como el de Cantabria, eliminan del cómputo las seis semanas que, según la ley, debe disfrutar el padre conjuntamente con la madre después del nacimiento en una familia biparental. La sentencia no es unánime e incluye dos votos particulares.

1/20/2023

El TS rebutja que els propietaris d'un habitatge adquirit a nua propietat

El TS rebutja que els propietaris d'un habitatge adquirit en nua propietat es puguin aplicar les exempcions que preveu l'IRPF per reinversió del domicili habitual. En concret, el Suprem declina que el nu propietari pugui accedir a l'exempció per reinversió del guany patrimonial obtingut en la venda del seu habitatge habitual, malgrat que aquest constitueixi la seva residència. Així ho determina el Suprem en una sentència de 12 de desembre de 2022. "I si bé no resulta discutit que hi té el seu domicili habitual, això serà per tolerància, liberalitat o qualsevol altre negoci amb la usufructuària, que no són supòsits que atorguin dret a la deducció", conclou el Tribunal Suprem.

1/17/2023

La Llei de Mercats Digitals serà aplicable als estats membres a partir del proper 2 de maig.

El reglament sobre mercats disputables i equitatius al sector digital va entrar en vigor l'1 de novembre. Aquesta normativa situa Europa en la posició més avançada de la supervisió mundial de les principals empreses tecnològiques de consum. L'objecte de l'atenció de la CE és el conjunt d'empreses que poden incórrer en conductes abusives per raó de la seva posició de mercat i de la mida dels seus negocis a la UE. Per garantir l‟eficàcia de les prescripcions de la LMD, es preveu la possibilitat d‟aplicar sancions en cas d‟incompliment de les seves obligacions per part d‟un guardià d'accés, de manera que la Comissió Europea podrà imposar multes.

1/12/2023

L'emprenedoria social: la nova modalitat de negoci.

Aquest tipus d'emprenedoria cerca crear una oportunitat de negoci que generi impacte i solucioni problemes socials i ambientals. La solen dur a terme les empreses i persones que facin servir una estructura tradicional de vendes. De fet, destaquen per donar-li un enfocament diferent d'aquest tipus d'estructures empresarials. L'objectiu dels emprenedors socials és resoldre problemes de la societat, generalment a la resolució de problemes socioeconòmics i mediambientals. A més d'això, aquest tipus d'emprenedoria destaca per crear organitzacions autosostenibles, escalables i que generen utilitats per continuar transformant el tipus d'emprenedoria que han triat.

1/10/2023

El TS confirma que un ascens laboral pot suposar un sou menor.

Els treballadors que voluntàriament acudeixen a un concurs d'ascens poden perdre part del seu salari si a les bases de la convocatòria s'estableix amb claredat un sou menor. Els empleats ascendits no tenen dret a mantenir la retribució anterior, més elevada. Els treballadors, segons el Suprem, es van adscriure voluntariament a la convocatòria per ocupar les corresponents places de comandaments intermedis sabent que establia amb tota claredat que les retribucions eren les indicades a les taules salarials vigents segons conveni col·lectiu.

1/5/2023

L'Agència Tributària dispara la vigilància sobre els responsables de les empreses.

Els administradors i els consellers estan sota la seva lupa, una situació que s'ha incrementat en els darrers exercicis. La Inspecció de l'AEAT ha augmentat un 149% les derivacions de responsabilitat en els dos darrers anys. Aquestes actuacions han passat de les 10.741 l'exercici 2019 a les 26.746 el 2020, darrer any amb dades disponibles. En el seu pla d'aquest any, l'AEAT inclou les derivacions de responsabilitat com un dels pilars fonamentals per a la prevenció i el control del frau fiscal.

1/3/2023

L'obligació del treballador de lliurar la baixa laboral a l'empresa té els dies comptats.

L'últim Consell de Ministres de l'any va aprovar la setmana passada un Reial Decret que va introduir modificacions en la gestió i el control dels processos per IT en els primers 365 dies de la seva durada. El Govern ha eliminat l'obligació dels treballadors per compte propi de ser ells els qui hagin de traslladar a les seves empreses els comunicats de baixa mèdica, ja que serà la companyia qui hagi d'obtenir la informació de l'Administració. Com a alternativa, la norma estipularà que “la comunicació entre les entitats emissores i l'INSS serà telemàtica. Tot i que els tribunals han determinat que atès que la llei no especificava la via per on s'havien de fer arribar aquestes parts a les empreses, seria prerrogativa de l'empleat triar per quin mecanisme dóna compte del compliment d'aquesta obligació.

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis segons les seves preferències de navegació. Si continua, entenem que accepta el seu ús. Pot informar-se sobre la nostra política de cookies aquí.