Last news

La situación de un trabajador excedente que no es readmitido injustamente genera igual derecho a desempleo que la de cualquier otra persona trabajadora que es injustamente despedida, según reconoce el Tribunal Supremo, en sentencia de 13 de julio de 2021. El ponente, el magistrado Blasco Pellicer, determina que se debe considerar en situación de alta a un trabajador que, tras una situación de excedencia voluntaria, no es readmitida y que, en consecuencia, demanda por despido, que es conciliado, reconociendo la empresa la improcedencia del mismo. De esta forma, Blasco Pellicer - concluye que en estos supuestos en que la empresa reconoce la improcedencia del despido surgido a raíz de la no readmisión de la trabajadora excedente y que ello constituye situación legal de desempleo, tal y como establece el artículo ( Artículo 267.1.a) 3º de la Ley General de la Seguridad Social (LGSS).

Data publicació: 8/3/2021

La taxa anual de l’indicador avançat de la inflació subjacent augmenta quatre dècimes, fins el 0,6%. La taxa anual de l’indicador avançat de l’IPCA és del 2.9%. 
Aquets comportament destaquen els serveis d’allotjament i gas, preus que augmenten aquest mes des de les baixades de l’any passat, i els aliments i begudes no alcohòliques, que van disminuir més al juliol de 2020 que aquest mes. 
Destacar també, en sentit contrari, la baixada dels preus de l’electricitat, vers l’augment registrat al juliol de l’any passat. 

Data publicació: 7/29/2021

Segons les últimes dades de maig de 2021, aproximadament el 15% dels autònoms espanyols està fent servir aquesta ajuda i, només el 13% dels treballadors per compte pròpia, uns 63.000, poden sobreviure laboralment passats dos anys. 
El 20% dels treballadors per compte pròpia amb tarifa plana obtenen rendiments de treball per sobre dels 12.000€ anuals – no fan front al pagament complet de la base de cotització mínima-Mentre que un 17% dels autònoms que fan servir aquesta ajuda actualment obtenen rendiments econòmics entre els 15.000 i els 45.000 euros al mes.
“A l’any 2020 es van afiliar uns 650.000 treballadors per compte pròpia i altres tants van desaparèixer. Aquesta tendència no s’ha corregit al llarg de l’última dècada, més aviat al contrari”, destaquen des de UPTA, una de les associacions representants del col·lectiu. 

Data publicació: 7/27/2021

El TS frena a l’Agència Tributaria i evita que els inspectors utilitzin proves contra el contribuent que trobin casualment en un altre cas durant el registre del domicili o empresa.
En concret, el Suprem fixa doctrina i estableix que “Hisenda no pot utilitzar proves obtingudes en registres de tercers que siguin declarades nul·les per sentència penal”. La sentència, de 14 de juliol de 2021, dictamina com a doctrina que “l’administració tributària no pot realitzar comprovacions (considerades com a vàlides), determinar liquidacions o imposar sancions a un obligat tributari prenent com a fonament fàctic de l’obligació fiscal els documents o proves aconseguides en un registre al domicili de tercers (tot i que la entrada i el registre fos autoritzat per un jutge d’aquesta jurisdicció), quan tals documents van ser considerats nuls en sentència penal ferma, per estar afectats en vulneració dels drets fonamentals a la seva obtenció”. 
 

Data publicació: 7/22/2021

This site uses its own and third parties cookies to improve our services related with your preferences by analyzing your browsing habits. If you continue browsing, we consider that you have accepted the use of it. You can learn more about our cookies policy here.