Last news

Els socis d'una cooperativa, afectats per ERE, per extinció de la cooperativa, a través d'un procés concursal. tenen dret a  acollir-se a la jubilació anticipada basada en l'acomiadament per causes econòmiques, segons estableix el Tribunal Suprem, en sentència de  17 de setembre de 2019. La ponent, la magistrada Ureste García, considera que els socis treballadors de cooperatives no estan exclosos de l'accés a la jubilació anticipada, encara que sigui més important la relació societària i en la que l'extinció de la relació es porta a terme per pròpia voluntat.

Data publicació: 11/21/2019

L'empresa no pot exigir a una treballadora amb reducció de jornada que acrediti que els avis o tercers aliens a la família no estan disponibles per a recollir els seus fills del col·legi davant d'una sol·licitud per a adaptar el seu horari. Així ho determina el Jutjat de lo Social nª1 de Mataró, en sentència de 12 de setembre de 2019, que reconeix una indemnització de 3.215 euros per l'angoixa moral de la treballadora, acreditada per la situació d'ansietat com a conseqüència directa de la denegació de la petició.

Data publicació: 11/19/2019

Entre maig i octubre, la Inspecció de Treball i Seguretat Social ha finalitzat 5.363 expedients relacionats amb el registre de jornada i el temps de treball, un 3,9% més que al semestre anterior (novembre 2018 a abril 2019). En aquests expedients, s'han constatat 980 infraccions, un 9,8% més que en els sis mesos anteriors, el que suposa que s'han detectat infraccions en matèria de temps de treball en el 18,3% de les empreses inspeccionades. Al 2020 l'Organisme Estatal d'Inspecció de Treball i Seguretat Social tenen previst posar en marxa, en coordinació amb les Comunitats Autònomes, una campanya específica sobre el control del registre de jornada.

Data publicació: 11/14/2019

El Suprem té pendent un altre cas similar amb el que, si torna a fallar el mateix en els pròxims mesos, farà jurisprudència. Aquesta sentència anul·la la del TSJ d'Extremadura que va entendre que la reclamació dels interessos ha estat extemporània, doncs es va presentar amb posterioritat a la liquidació del contracte, sense que l'empresa hagi posat cap objecció a la liquidació. L'Administració no va discutir la demora ni la quantificació dels interessos reclamats.

Data publicació: 11/12/2019

This site uses its own and third parties cookies to improve our services related with your preferences by analyzing your browsing habits. If you continue browsing, we consider that you have accepted the use of it. You can learn more about our cookies policy here.