Last news

De moment, ha proposat a la Taula Tripartita que negocia la continuïtat dels expedients temporals de treball que continuïn com força major aquelles empreses que estiguin vinculades al turisme, segons expliquen fonts de la patronal. Aquestes mateixes fonts apunten que es podrien quedar fora empreses del transport d’autobusos o aerolínies que no siguin necessàriament turístiques. Igualment, assenyalen que dels 800.00 treballadors que actualment estan avui en Erte, la futura pròrroga, segons la proposta del Govern, podria beneficiar a uns 120.000.

Data publicació: 9/17/2020

La constitució d’empreses va augmentar a Espanya durant l’agost un 8,4% respecte al mateix mes de 2019, fins les 5.863 altes, segons l’ultima estadística del Registre Mercantil, publicada pel Col·legi de Registradors. Es produeix així una pujada interanual en la creació d’empreses després d’una sèrie de cinc mesos consecutius de caigudes donada la declaració de l’estat d’alarma per el coronavirus. Relatiu a les operacions d’ampliació de capital, baixen a onze regions. En termes de volum, es manté la recuperació iniciada al juny, amb una caiguda de l’11,1 % a l’agost respecte al mateix període de l’any anterior. 

Data publicació: 9/15/2020

La decisió de la AN declara que la decisió empresarial està justificada i es proporcional. Conclou que l’ERTE adoptat per la companyia era l’única solució raonable per a superar la crisi per Covid-19. En la seva opinió, el teletreball és una mesura adequada per a frenar l’expansió del virus, però no per ajustar el volum de la mà d’obra durant aquest període a les necessitats productives. “Resulta fora de lògica suposar que la situació de crisi patronal que pugui implicar un excedent de plantilla desaparegui per el fet que el serveis es facin en règim de teletreball”, sentencia. 

Data publicació: 9/10/2020

La Seguretat Social reconeix el canvi de criteri en una nota emesa des de l’àrea d’impugnacions de la subdirecció general d’ordenació i impugnacions de la pròpia tresoreria General de la Seguretat Social. Al document 252/2020-1.1 es recorda les diferents sentències que es pronunciaven en contra del criteri inicial de denegar la tarifa plana a aquest tipus d’autònoms. Tres sentències del Tribunal Suprem han estat necessàries per a que la Seguretat Social canviï de criteri. En conseqüència, reconeix que procedirà estimar els recursos que es formulin sobre la qüestió. Obre la porta a revisions de sol·licituds denegades amb anterioritat. Els interessats podran revisar resolucions en ferm.

Data publicació: 9/8/2020

This site uses its own and third parties cookies to improve our services related with your preferences by analyzing your browsing habits. If you continue browsing, we consider that you have accepted the use of it. You can learn more about our cookies policy here.